Upptaktsmöte 27.11. 2000

 

Ett 30 tal medlemmar kom på upptaktsmötet. Några, nya intressenter.

1

Agenda

Färdledaragendan gicks igenom av Per och vi kunde återigen konstatera att utsikterna till åkning före Jul är små.

2

Turregler

Färdledarens tecken och agerande diskuterades.

3

Telefonsvararen

Per Göran redogjorde för nytt tfn-nummer och koder till svararen samt att de färdledare som har "jouren" kommer att sköta inläsningen.

4

Hemsidan

Per Göran berättade om de förändringar som ska göras på hemsidan.

5

Skrinnet

Per Göran förklarade idén med Skrinnet och hur uppslutningen varit under första halvåret i år.

6

Matrikeln

Per Anders förklarade hur uppdateringen skett och i vilken omfattning medlemsavgifterna hittills betalats in. Under mötet skedde en hel del inbetalningar direkt till PA som också tillhandahöll säsongens medlemskort.

7

Långlopp

Det redogjordes för de långlopp som är planerade på olika håll i Sverige.

8

Vikingarännet

Om tillräckligt många visar intresse för att åka långloppet så skulle en samåkning eller buss kunna organiseras.

9

Försäkringar

Folksam har en tilläggsförsäkring som Per Göran berättade om, liksom den försäkring som omfattar färdledarna.

10

Skridskoutrustning

Genomgång av vad som krävs för att kunna delta i en klubbåkning och vad som kan vara intressant utöver detta.

11

Fika

Klubbledningen, läs Per Göran, hade ordnat med fika och ett lotteri med därtill hörande priser.

Vinsterna utföll enligt följande:

Lott nr 65 A.Lindstam Kastlina

" 29 B.Axelsson Startavgift Kanalrännet

" 83 J. Andén " "

" 43 J. Kallin Medlemsavgift 2001

" 01 T.Skoglund Klubbmärke

12

Istavlan

Det påmindes om Istavlans funktion som mötesplats för vardagsåkarna.

13

Ryavallen

En ev. åkning på uterinken vid Ryavallen om plats och utrymme finns.

 

tillbaka