Ledarutbildning 2000

 

På Två Skyttlar, Örby genomfördes, den 5:e och 6:e februari, en turledarutbildning där 14 av klubbens medlemmar förvärvade den grundläggande kompetens som föreskrivs för ledare som skall leda turer på naturis. Deltog gjorde också 7 medlemmar från vår grannklubb GLSK, Göteborg och en från Alingsås.

Instruktörer var Per Sandström från Stockholm, SSSK, Friluftsfrämjandet och Ulf Tivander, Sjuskärets Långfärdsskridskoklubb.

Dessa herrar har lång erfarenhet av att tillsammans leda utbildningar som denna. Det märktes snart att samspelet dem emellan var vant. Lördagen ägnades helt åt teori medan Söndagen var praktikdag.

Valet av utbildningsort gjordes med förhoppningen att Öresjön med angränsande Tolken, skulle vara åkbara. Nu blev det inte så utan Torpasjön vid Hovsnäs fick bli ersättning. En god sådan tyckte alla.

Det är märkligt att is fortfarande fanns på denna sjön. + 7 C och en ganska frisk sydväst gjorde dock allt för att minska isens bärighet. 4 stationer. Livlinekastning, pikning, nybörjarpedagogik och åkteknik i grupp.

Allt avslutades med ett för alla avsvalkande dopp klädombyte i "skarpt läge".

Bilder

Plurrningen

Klubben har i nuläget 18 utbildade ledare. Vår ambition att ha en ledare per 20 medlemmar gör alltså att det finns utrymme för fler medlemmar i klubben.

Vi tackar SISU för deras medverkan. Utan dem så finns det klart mindre möjligheter att kompetenshöja klubbens ledarstab.

Per-Göran

tillbaka