Vi har investerat i en medlemsbricka att sätta på ryggsäcken. Det är viktigt att alla medlemmar följer denna uppmaning då vi som ledare måste veta att alla som skall deltaga i klubbturer är med i klubben. Vårt ansvar begränsas till medlemmar och därför kommer medlemskontroll att ske inför klubbturerna.  Vill du som medlem bjuda med någon så går det bra vid ett tillfälle men sedan kräver vi medlemskap. Meddela ledare om du har med gäst.

Brickan behåller du så länge du är medlem. Varje säsong skickar vi sedan ut en etikett till de som betalat årsavgift. Etiketten kommer att variera i färg. Delen som du skall skriva ditt namn på sätter du på brickan.
Delen med koden/telefonnumret klipper du av och sätter lämpligen på din datormonitor. 
Kommer brickan bort så får du en ny mot betalning av 30:-

Styrelsen