Om det anges på turmeddelande att vi har särskild åkstyrkegrupp så kan du se här vad som gäller för resp. grupp. Om det inte är angivet så formar vi klubbturen i åkstyrkegrupper efter deltagarnas åkstyrka. Det krävs dock vid organiserad klubbtur att man har medverkat i minst en nybörjardag eller som det anges nedan, grupp 4. Helt ovan har man ingen behållning av en klubbtur och det blir fel både för den ovane och för övriga deltagare.

Styrelsen

 

Gruppindelning   

För att underlätta för deltagare och ledare görs gruppindelning i fyra grupper enligt nedan. Du väljer själv grupp med hänsyn till din åkvana och iserfarenhet, kondition och intresse. Det är ledarnas ambition att det åtminstone anordnas en tur för samtliga grupper 1-3 varje åkbar helg. Vid särskilt gynnsamma isförhållanden ordnas ibland även så kallade mitt-i-veckan-turer.

 

Grupp 1

Avsedd för de mest vana och konditionsstarka åkarna. Genomför längre och snabbare turer. Åksträckan kan bli 30-50 km, ibland betydligt längre under gynnsamma väder och isförhållanden.

 

Grupp 2

Avsedd för vana åkare som vill åka i mer måttlig fart och något kortare distans, normalt 20- 30 km. Denna grupp samlar i regel flest deltagare vilket gör att gruppen ofta delas i flera grupper (2A, 2B, 2C ...).

 

Grupp 3

Avsedd för nybörjare och mindre vana åkare som vill åka i lugn takt en kortare sträcka, dock minst 10-15 km, med väl tilltagna raster. Gruppen är även lämplig för barn över 10 år. Obs! i målsmans sällskap.

 

Grupp 4

Detta är en ren nybörjargrupp som anordnas vid vissa utannonserade tillfällen. Här ges råd om utrustning, åkteknik och elementär iskunskap.   Lämpligen tar du med egna prylar såsom skridskor, kängor, isdubbar ryggsäck mm. Se utrustningssidan.