Klubbtur.

Vad innebär det?

Denna lilla skrift kan vara bra att läsa för de som ännu inte deltagit i en ledd tur med klubben och för de som inte tagit del av vår information. Turen är ett resultat av flera samverkande faktorer och det krävs både tur och skicklighet för att den skall bli av. 

Moment 1.

Först av allt måste det finnas intresserade ledare i klubben som genomgått föreskriven utbildning och skaffat erfarenhet av naturis. Erfarenheten får man genom att vistas mycket på fenomenet is och tillsammans med andra dela dessa upplevelser för att sedan ta steget till att utbilda sig. Utbildning sker över två intensiva dagar som till stor del (steg 1) innebär teoretiska studier dag ett med efterföljande gruppledarövningar och säkerhetsövningar dag två. Alla skall genomgå en plurrning.

Steg 2, även denna prel. över 1 dag, är en mer kompletterande utbildning som handlar om is och dess olika former. Givetvis ingår även denna del i steg ett men inte lika ingående.

Is och isläggning är en outtömlig källa till förvåning. Detta gör fenomenet till ytterligt intressant.

Nu finns det ledare men var finns åkbar is?

Här kommer

moment 2.

Hitta is som är tillräckligt bra hållfasthet på och en bra yta helst utan snö. Dom flesta som inte är långfärdsskridskoåkare tror sällan på oss när vi berättar att vi varit på olika sjöar och åkt. " Finns det verkligen is?" är en mycket vanlig fråga som vi frekventa åkare möter. Visst finns det is men den måste letas efter.

Isspaning. Utan den så blir det ingen åkning. Som tur är så finns det folk som har ordnat sin tillvaro på sätt som ger dem möjlighet att leta is. Dessa bör benämnas guldgrävare och det hittas guld då och då!!! Rapport om is kommer till sammanställningsansvarig och så är det dags för

moment 3.

Inläsning på klubbens telefonsvarare och uppdatering av den mycket informerande hemsidans turinformation. Det kan bli många försök innan meddelandet går igenom internkontrollen. Dvs. den egna prestationsinriktade kritiken för att låta så bra som möjligt.

Hej det är ......... osv.

Nu gäller det att vädret håller sig på vår sida. Sol, svag nordlig, ingen nederbörd, - 5 C varför inte be om det bästa.

Turer ställs in ibland. Mestadels beror det på snö men det kan även hända att isläget snabbt förändras. Detta är ofta ett knepigt läge för den turansvarige. Det finns möjlighet att utlysa en s.k. chanstur där deltagarna får vara beredda på bakslag. Alla måste ha överseende med dessa svåra beslut om dom inte alltid prickar rätt.

Dagen D.

Samling vanligen vid Volvo Hulta. Härifrån utgår de flesta samordnade turerna. Bussen stannar alltid här. Vid avvikelse meddelas detta på telefonsvararen och på "turer" Har vi sagt samling 10.00 så lämnar vi ca 10.15. Lämpligt är väl att vi säger avfärdstid så blir det inga missförstånd. Vi förordar samåkning i mesta möjliga mån. Den som kör skall ersättas för reskostnad, av de som åker med. Förslagsvis:-)

Transporten till isen är riskabel. Bilåkning är livsfarlig rent statistiskt. Du kan slappna av då du kommit ut på isen. Risken är minimal jämfört med bilåkning och det kan vara en bra tankeställare för den som är rädd.

Nu kommer det viktigaste för dig medlem att ansvara för.

Moment säkerhet.

Inför turen skall du se till att din utrustning är riktig. Det finns information på hemsidan men här räknar jag upp några obligatoriska punkter.

1 Isdubbar. Övriga kommentarer onödiga.

2 En rätt fastsatt ryggsäck som packats med ett vattentätt komplett ombyte som du skall ha vid ev. plurrning. Säcken skall vara 30 - 40 l och sitta fast med en midjerem och en grenrem. Säcken är din bästa flythjälp och fungerar inte bra utan dessa remmar. Den skyddar dig också vid fall bakåt. Enkelt att utrusta sin säck med remmar!

3 Livlina. Klubbarna landet runt kommer att införa krav på lina och vår klubb håller med både för din säkerhet och även att du kan hjälpa annan i nödsituation. Linan får inte sitta fast på säcken utan skall kunna kastas om du hamnar i vattnet. Du löser detta enkelt om du monterar en liten extraficka på säcken. Lite svårt att ta av sig säcken och lossa en fast lina i simmande läge.

4 Ispik. Du lär dig aldrig is om du inte använder pik. Pika ofta så sätter sig känslan, du får av hur piken går i isen, i ryggmärgen. Så småningom kommer du inte att vilja åka utan pik. Komplettera med en extra stav så har du god hjälp vid ojämn is eller vid motvind. Det finns dubbelpikar av god kvalité.

5 Visselpipa. Billig investering. Alla kan ju inte busvissla. Obs visselpipan skall vara utan kula i så att den inte slutar fungera i kyla.

Mobiltelefon är inte obligatoriskt men kan vara din räddning om du av någon anledning kommit bort från gruppen.

Givetvis skall du ha övrig åkutrustning men den får du plocka ihop som du vill.

Tacksamt är om du, så långt du kan, ställer in dina skridskor så dom passar dina kängor. Fininställningen kan ledaren bistå med. Det kan handla om bara ett par millimeter för att din fot skall sitta rätt på skridskon. En erfaren ledare ser snart om du har rätt inställning i dubbel mening!

Gruppindelning gör vi vid samlingstillfället. Det är medlemmarna som avgör tempot och vi försöker hela tiden se till att det är komfortabelt för åkarna. Olika grupper kommer att utkristalliseras och här finns då en möjlighet att hastigheten varierar.

Enligt direktiv från klubbstyrelsen skall ledare uppmana felutrustad att inte medverka i turen! Säkerheten minskar för övriga då det kommer åkare som inte tagit sitt ansvar och det måste vid reagera mot. Vi kan inte hindra någon att åka men vi måste markera ganska tydligt för allas säkerhet.

Om du däremot glömt någon säkerhetsutrustning kommer klubben på något sätt att ge dig tillgång till dito. Det kan kosta en slant så man inte får någon vana att glömma. Vi har med ett antal reservutrustningar.

Var uppmärksam på ledarens tecken. Det finns inte så många men dom som finns är viktiga.

Tecken nedan används av SSSK och Friluftsfrämjandet. Vi anpassar oss till dem då det också kan hända att vi åker med dem och då skall förstå ledartecknen.

Uppsträckt arm betyder stopp. ( lämpligt med inbördes avstånd )

Bägge armarna rakt utåt betyder svag is,  håll avstånd och följ kön

Ledaren pekar med piken på osäkra partier samt ev. hinder i vägen. Betyder ökad uppmärksamhet på framförvarande faror.

I gruppen skall det finnas en kökarl som skall se till att ingen kommer efter. Samspelet mellan ledare och denne är viktigt. Håll er på en något sånär samlad linje efter ledare och vid mycket säkra förhållanden så går det bra att cirkla runt en hel del. Om du vill ta en avstickare så meddela kökarlen detta. Vi rekommenderar att inte göra avstickare ensam! Det är mycket lätt att komma ifrån gruppen och principen" åk aldrig ensam" gäller.

 

Många vill snacka med ledaren. I bussar står det " prata inte med föraren" samma gäller här!

Ta frågor på rasten. Du distraherar och kan medverka till en felbedömning.

Respektera ledaren genom att inte åka framför. Indirekt säger du då faktiskt att han eller hon är överflödig. Här gäller det inte samma som på jobbet. Ha ha!

Hoppas att du inte blir avskräckt. Det kan vara bra veta om alla delar för att kakan skall smaka.

Vad avser gäster så kan du gärna ta med en ickemedlem en gång för att prova men sedan vill vi att denna blir medlem då vi anser att klubbens kostnader skall delas av alla solidariskt ellerrrrr?

Med vänliga hälsningar.

Per-Göran.

Ordf.