2003 11 23

Försäkringar.

Alla medlemmar åker på egen risk!!

D.v.s. egna fritidsförsäkringen gäller vid skada eller annat tillbud. 

Ledare m.fl. som har uppdrag i klubben är, i och med att klubben är ansluten till Riksidrottsförbundet, försäkrad både vad avser skada och ansvar. Se utdrag från Folksams hemsida

Skridskoförbundet har erbjudit en extraförsäkring för medlemmar i klubben men tills vidare avvaktar vi då försäkringsbolaget ej kunde prestera något konkret som man får extra för denna försäkringen. Alla är på ett eller annat sätt olycksfallförsäkrade, utgår vi ifrån, och det finns ingen anledning att dubbelförsäkra.

Se över försäkringsskyddet. Fråga ditt bolag vad dom säger om skridskoåkning på naturis.

Vid tävling eller annat arrangemang som klubben ordnar är alla deltagare (endast bosatta i Sverige) försäkrade genom s.k. tävling eller långloppsanktion från skridskoförbundet.

Poängteras bör att vi inte har speciellt många tillbud. Statistiskt är det säkert att åka med på organiserade klubbturer.

utdrag  från folksams hemsida  

http://www.folksam.se/forsakring/idrott/index.htm 

RF:s Grundförsäkring

Alla föreningar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) omfattas av Grundförsäkringen. Den innehåller fyra delar, som RF bedömt vara så viktiga att ingen förening kan vara utan dem:

• Ansvarsförsäkring
• Förmögenhetsbrottsförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer

RF:s Kompletteringsförsäkring
Genom kompletteringsförsäkringen kan byggnader och andra saker som t ex idrottsmaterial, prissamlingar, kontorsmaterial och datorer försäkras på ett enkelt sätt.

Mer information hittar du i vår broschyr (PDF-format). Du kan också beställa den via e-post.

Styrelsen.