Styrelsen  Sjuskärets Långfärdsskridskoklubb  2014-2015


Ordförande                 Per-Göran Tenbrink         (firmatecknare)
Ledamot                     Morgan Hagberg              (firmatecknare)
Ledamot                     Thomas Andersson           
Ledamot                     Emma Almingefeldt          Sekreterare
Ledamot                     Inka Horstmann               Ledarsamordnare
Suppleant                    Mikael Åhman                                      
Suppleant                    Berith Ahlbom