Historik

Att minnas

Idén till klubb formades en gång för 6-7 år sedan då jag, Per-Göran, köpte ett par långfärdsskridskor på Harry Snells sportaffär i Borås. Eddy Snell sa då att skenorna hade legat länge och var förmodligen de sista han sålde. Ett par Almgrens med rem. Till dessa användes par gamla läderkängor modell 1930 med namn ABISKO. Ekipaget fungerade bra och åkningen tog fart. Det blev, mot senare tillkommet förnuft, en hel del ensamåkning i början. En syster till mig var sedan flera år medlem i SSSK, Stockholm www.sssk.se och hade talat positivt om långfärdsskridskoåkning. Detta påverkade mitt beslut att bilda en klubb för långfärdsskridskointresserade. Jag antog att det fanns flera med mig som ville åka och eftersom vi bor i Sjuhäradsbygden så tyckte jag att Sjuskäret var ett passande namn. Punkt och slut. Den 6/4 1996 samlade jag ett par kamrater till ett konstituerande möte som resulterade i klubben Sjuskäret. Förutom mig var det Per-Anders Rolfson (nuvarande kassör), Sune Stigson, Peter Andersson och Gunnel Tenbrink som ingick i styrelsen. Vi antog normalstadgar för idrottsföreningar, utformade av Riksidrottsförbundet och så var vi igång. Medlemstillströmningen i början var inte så stor men ökade så småningom. De mest frekventa åkarna i början var Bertil Axelsson, Per Rylander (nuvarande sekreterare) Martin Svensson . Dessa var bland de första medlemmarna som kom till klubben.

Givetvis var undertecknad också aktiv. Efterhand som medlemsantalet växte så förändrades klubben med bl.a. stadgeändringar, namnändring till Sjuskärets Långfärdsskridskoklubb, anslutning till Svenska Skridskoförbundet och skapande av en hemsida på Internet för att ytterligare sprida information om klubben. 1998 - 1999 var vi i det närmaste 100 medlemmar varav en stor del aktiva.

Per-Göran
1999-10-13

tillbaka