Ordförande har ordet.

2001-11-19

Oj vilken tidig premiäråkning det blev i år.!!!

Visst infinner sig suget att komma först på is hos flera av oss hel eller halvgalna skridskoåkare. Denna gång 14/11:e blev det ett par bestående av Anders Lindstam och Thord Björkqvist, som fick äran att åka först i regionen. För att detta skulle ske så vart dom tvungna att ge sig ut i arla, jag menar arla morgonstund. 05.00 började det att sjunga på isarna uppe i det som kallas wästgöta fjällar. Trevligt namn eller? Istjockleken var inte sådan att det var aktuellt med allt för stor annonsering om åkningen. Dagen innan hade undertecknad och A. Lindstam rekat fram ett par småsjöar som nästan bar. Här kan vi åka i morgon enades vi om. På väg från isen får vi möte av en bil som visade sig vara Thords. Han hade liksom vägarna förbi och tände på Anders förslag om nattåkningen. I pannlampesken, det fungerar inte så bra med lykta på blankis, så åkte dom några varv inväntandes gryningen. Med undantag av den lilla incidenten att Anders råkade ta sitt morgondopp i en väl vald vak så var upplevelsen total.

Säsongen som gått. Jag menar då vintern 2001, var inte lika tidig premiär. 20/12 kom första loggen. Bengt Mattsson m.fl var på Stora Fotasjön. Inte långt efter så hade klubben, på Stora Tränningen, en prova på dag. Stort intresse! Tidig sjö med hyfsad variation på strandlinje. Jag vågar påstå att denna säsong varit den bästa hittills. Agendan fungerade utmärkt. Klubbturerna och ledarna också. Eleganta i ny klubbdräkt. Det är verkligen inspirerande se alla dessa duktiga ledare ta sig an medlemmarna och ledsaga dem ut på våra fina sjöar. Utan ledare, ingen klubb. Vi genomförde, som planerat. Intersportskäret. Vilken dramatik. Jag menar innan loppet. I det närmaste färdigrekat på Viaredssjön och så kommer snö. Vad göra. Visst är det alltid en liten chansning försöka genomföra ett lopp som detta. Nu slutade det väl. Jag tog en snabbtur till Säven och till min stora förvåning så var den helt snöfri. Snabbt flyttades positionerna till denna sjön och efter vissa mer eller mindre högljudda diskussioner blev banan lagd. Mesta delen hamnade på blank ny is. Lite drevad snö blev det också att forcera för åkarna. Arrangemanget var helt lyckat och vi fick mersmak. Detta skall bli en klassiker. Skidloppens tid äro förbi. Åtminstone har det sett ut så de senaste åren. Långfärdsskridskolopp är ett utmärkt alternativ till dem. Långresa i buss blev det inte tyvärr. Allt förberett med utskickad rekare till Dalsland och även här ställde snö till det. Enda bussturen gick till Stråken. Komfort med buss!!! Medvindsåkning är perfekt att genomföra med buss-support. Som vanligt tänker jag tjöta om det. Vi hade, i samband med bussturen till Stråken, en skada på en av medlemmarna. Bussens bagagelucka föll ner och träffade Lasse Nordling, varvvinnare i Intersportskäret, oturlig i huvudet. Lasse är inte helt återställd. Vi hoppas på bättring. Vad som också hände var att Leif Henriksson, ledare, vid en privattur fastnade med foten i en köldspricka. Föll illa och skadade sig rejält.. Leif är dock igång igen. Var med på premiären 14/11. Vi har haft en del diskussioner kring det här med skada uppkommen i samband med skridskoåkning. Alla ledare är försäkrade då de har uppdrag från klubben att leda en tur. Övriga åker på egen risk enligt stadgarna. Med tanke på alla klubbturer som varit och det stora deltagarantalet måste jag säga att det gått verkligen bra. Ser fram mot säsongstarten som inkluderar klubbturerna. Klubben växer fortfarande och vi är i dagsläget drygt 200 medlemmar. Antalet ledare uppgår till 20 st. Ny ischef är Tomas Andersson  Agendan ser lite annorlunda ut i år.   Tre ledare per helg. Vi är väl försedda inför kommande istid.

Per-Göran

tillbaka

2000-11-15

Var är kylan???

Stress infinner sig och funderingar kring växthuseffekt mm. stör den efterlängtade vinterplaneringen så att jag återigen kan få harmonisera med skena på fot och ryggsäck på rygg. Värmerekord i bygden och sannolikt över hela landet. I skrivande stund, 18.00 är det +6°C och ingen tendens till frost. Hade dock iskontakt den 12/9 på Kittelsjön vid Tulpagornis fot uppe i Kebnekaiseområdet. 30 mm men skridskorna låg hemma och gjorde ingen nytta. Området där vill jag rekommendera.

Vem tror på is innan årsskiftet? Anders Lindstam är optimistisk och för min skull får han ju gärna ha rätt i sin spådom att vi har is i december. Undertecknad har ju turledaransvar första helgen i denna månad och har riktat in mig på ishallen / uterinken med en inställnings och teknikstund för nybörjare. Trevligt vore det ju att få fram naturis till dess men men.

Många jag talat med tror mig inte när jag berättar att vi, under säsongen, hade flera fina åktillfällen i vårat område. Första medlem på is var Per Rylander med sin åkning den 20 / 11 på Hornborgasjön och vi hade första klubbturen på Yttre Åsunden och Torpasjön 8 januari. Det blev en lyckad inledande tur där vi delade gruppen i två åkstyrkor som startade i Åsundsholm och rastade vid Hofsnäs. Tivander tog snabba gruppen över även Torpasjön och undertecknad tog långsamma gruppen Visst var isen av blandad karaktär och det blev några blöta fötter men sammanfattningsvis hörde turen till de lyckade. Resten av säsongen gav svåra väderväxlingar med snö eller regn just på de dagar som var avsedda för klubbturer. Vi fick dock till uppskattningsvis 9 - 10 klubbturer. Den som drog flest deltagare var Stråkenturen, 37 st. En annan tur som var mycket lyckad var den på Mogden 20/2 där Per Rylander och Jan Kallín förtjänstfullt ringde runt till alla våra nya medlemmar och fick med dem till en prova på dag. En ny upplevelse var Lönern, 11 km NO om Timmele, som hade mycket stabil is under nästan hela säsongen. Tolkens Hallabrovik, låg också större delen av säsongen. Endast vid några få tillfällen gick det att åka runt hela sjön. Viaredssjön fick sitt då den gav en hel del. 20/3 gick sista klubbturen på hemmavattnet Stråken. En liten trevlig historia utspelades där men redogöres inte i text. Fråga Per Rylander så svarar han gärna.

Vikingarännet, 13 / 2 ställdes in men icke sa Nicke. Vi var 8 från klubben som ändå åkte hela loppet från Uppsala till Stockholm. Fina åkområden och tack vare Per Sandström, Stockholmkunnig, fick vi till en bra tur som visserligen inte bjöd på medvind direkt men omgivningar och annat trevligt gjorde allt för att göra oss nöjda.

Ledare har vi numera i antalet 18. Ledarutbildningen på Två Skyttlar var hel-lyckad och deltagarna fick allt från teori till kallbad. Det känns mycket bra att så många intresserade sig för ledarutbildningen och får vi bara is så behövs många till turerna.

Längre klubbtur med buss fick vi däremot inte till. Väder och isförhållanden var motvals. Ambitionen är dock, fortfarande, att vi skall iväg , låt säga till Vänern. Kanske Kållandsö där jag vistades helgen som gick. Delvis i tält och delvis i kajak. Ingen is där heller så långt ögat nådde men området är helt klart intressant för oss skridskoåkare.

Skrinnets lådor är utplacerade och flera medlemmar i klubben har redan besökt alla i kajak. Skrinnet har även lådor som ligger uppe i Linköpingsområdet. På medlemssidan hittar du koden så du kommer åt destinationen på skrinen. Gå då till www.skrin.net och logga in på första sidan.

Ha en bar isvinter och jag hoppas att flera av oss träffas på våra klubbturer.

Per-Göran

tillbaka

 

1999-11-13

Så var det snart dags igen att sväva omkring på kolsvart kärnis. Förra säsongen var en riktig höjdare för oss i Västra Götalandsregionen och vi hoppas väl att det åter blir en säsong full av åkning.

Hornborgarsjön var först att beåkas den 19/11 med tunn is på gränsen till bristande men vad gör man inte för att få åka. Vi, Per Rylander, Bertil Axelsson och undertecknad kom till upptaktsmötet med isskrap kvar på skridskorna.

Mötet samlade ca 20 medlemmar och vi la en liten planering för den kommande vintern.

Klubben har ökat sitt medlemsantal till 92 betalande medlemmar och det finns en hel del intresserade som väntar i farstun. Vi har talat om ett eventuellt tak för hur många medlemmar som klubben klarar att supporta. Vi måste ju samtidigt med att antalet medlemmar ökar också värva ledare som skall utbildas. Vi har idag 6 st. turledare och det bör vara en ledare per 20 medlemmar. Jag vet att det finns några till i klubben som är intresserade att bli ledare så nog skall vi tåla en tillströmning av nya medlemmar.

Klubben skall ha en tydlig karaktär av att vara en vuxenklubb vilket innebär att man endast kan vara fullvärdig medlem efter man fyllt 18 år. Innan dess får man endast deltaga i klubbturer tillsammans med vuxen medlem som man själv engagerat som då har ansvar för den unge.

Självklart är att klubben är intresserad av att ungdomar lär sig den sköna konsten att åka långfärdsskridskor och på så sätt minska den passiva datorinfluerade tiden som numera så mycket stjäl " riktiga" upplevelser från dem men i huvudsak lägger vi som sagt ansvaret hos föräldrarna att sörja för sina ungdomars och barns medverkan.

Denna säsong som väntar kommer att hanteras på ett något annorlunda sätt än föregående. Vi kommer som sagt att lägga en agenda som fördelar turledaransvaret över säsongens helger samt att även, till att börja med införa 2 åkstyrkegrupper. Hur det än är så varierar åkförmågan ganska mycket och ingen är betjänt av att hamna i " fel grupp " där man känner att man antingen sinkar eller stressar gruppen. V kommer att ange kriterier för avgörande av var man hör hemma. Framför allt är detta mycket positivt för de svagare åkarna som gärna annars drar sig för att åka med av rädsla att man hindrar. Denna erfarenhet har gjorts av de flesta klubbar som vuxit iväg.

Vi kommer även att genomföra en turledarutbildning i samverkan med friluftsfrämjandet. Det är som tidigare nämnt viktigt att ha gott om ledare då det är ca 20 helger som kan vara åkbara vid maximala förhållanden. Låt säga att vi har tre åkstyrkegrupper en av helgerna. Det går då åt minst 3 st som har ledarutbildning och helst 6 st då en tar täten och en ansvarar för kön (sista åkare i ledet) så ingen missuppfattar.

Sjöarna som var mest frekventerade i regionen var:

Tolken. Ovanligt tidig och stabil. Fina åkupplevelser.

Säven. Något senare isläggning men gav massor.

Öresjö. Bekvämt nära och bra med två isläggningar då sjön mitt i säsongen blåste upp. Åsunden. Kanske inte så mycket åkning på den stora sjön. Mest sent på säsongen. Yttre Åsunden och Torpasjön. Här var det mycket is men i slutet på säsongen ställde stöpisen till problem.

Andra sjöar som bevistades:

Stora Nären.

Färgen.

Mjörn. Bättre förra säsongen, 97-98. En större klubbtur och några mindre grupper. Dock på ganska tunn is.

Gesbolsjön. Tidig, tidig.

Frisjön. Instabil pga reglering. Vem kan det vara?

Vänern. Oj! vilken klubbtur vi hade där.

Såkern och fler därtill. Det finns loggar för många av turerna. Du som har Internet kan läsa på vår hemsida. www.sjuskäret.nu och ni andra kan få loggarna utskrivna och skickade till er om så önskas.

Logg är bra om alla skriver. Liten som stor tur. Materialet kan senare användas till underlag för en sjö och turbok för medlemmar.

Vad som skall införskaffas till denna säsong är en GPS, navigationsinstrument och cartex 3 (CD) över Västra Götaland samt bra kommunikationsradioapparater för samband mellan de olika åkgrupperna. Visst går det att använda mobiltelefon men det är både dyrt och opraktiskt om man snabbt måste komma i kontakt med grupperna. Det händer allt som oftast att någon åkare från främre gruppen tröttnar och vill falla tillbaka i en långsammare grupp. Här är det mycket viktigt att ha snabb kommunikation. Även vid situationer då den främre gruppen uppmärksammar förändringar i isen så skall man ha samband och det sker då lämpligast med komradio. Är det ett större arrangemang med buss inblandad så kan busschauffören följa gruppernas konversation och på så sätt lättare veta när och om han behöver stanna för att plocka upp ev. åkare som inte, av någon anledning, kan eller vill fortsätta att åka. Har vi tur så finns det en mobiltelefon nyframtagen från Ericson som är både stöt och vattensäker samt har en komradiofunktion. Möjligen kan vi få något företag/operatör att sponsra med del av kostnad och då kunna erbjuda medlemmar att köpa telefon till reducerat pris. Vi får se.

Det finns massor av argument och vi som ledare behöver dessa instrument för att på bästa sätt, säkert leda grupper till fina upplevelser.

För att kunna investera i div. tillbehör försöker vi få en del av kostnaderna "sponsrade" och erbjuder, för sponsorerna, reklamplats på hemsidan. Vi har, som ni vet, bra rabatter på Intersport i Borås. Märkligt nog så har dom ännu inte lagt sig till med någon hemsida på nätet för att informera sina kunder med. Självfallet skall det då, när dom presterar det, genast placeras en Intersportlogo på vår hemsida med länk till deras sida som tack för den generösa hållning gentemot klubben som Intersport har. Vi tackar SISU för medverkan i klubbens utveckling och ser fram mot fortsättningen. Engelhardt CLAL skall också ha sig ett omnämnande då detta eminenta företag sponsrar klubben med kostnader för porto. En nyckelperson där är Per Rylander.

Per-Göran

Ordförande

tillbaka